19 en 20 Maart 2020

In de eerste plaats moesten wij na 33 jaar in onze boerderij te hebben gewoond toegeven dat wij weinig recente ervaring hadden als het ging om “verhuizen”. Wij stelden dan ook de vraag aan de verkopers van ons nieuwe huis of zij op grond van hun ervaringen ons konden adviseren. Welnu, dat konden zij, en wel zonder bedenkingen kwamen zij met “de Jongens van Koning”. De positieve en overtuigende aanbeveling van hen hebben wij over genomen en contact gezocht met deze firma. Snel ontvingen wij bezoek van Peter en aansluitend een offerte.

Wij hebben de offerte geaccepteerd, daarmee werd de verhuisdatum vast gelegd. 150 dozen werden gebracht, de voorbereidingen werden gestart. En toen kwamen de corona-ontwikkelingen en daarmee de onzekerheden op dat moment.  Zonder in details te treden hebben wij Koning gebeld met de vraag of de verhuizing vervroegd kon worden. Enkele dagen later kregen wij te horen dat de verhuizing een week vervroegd kon worden. Aldus geschiedde en in 2 dagen tijd werd door 6 man op een snelle en zeer professionele wijze de inboedel over gebracht. Dit alles in alle rust.

Een paar weken later werden de verhuisdozen weer op gehaald.

Stel, het zal niet gebeuren, dat wij weer zouden moeten verhuizen, dan is een onderwerp snel opgelost, n.l. de keuze van de verhuizer.

Met dank aan de Jongens van Koning.

Henri en Marina Schijf