De belastingdienst helpt soms mee om uw verhuizing te betalen

Verhuiskostenvergoeding 
Indien een werknemer voor zijn werk gaat verhuizen, mag de werkgever hem een behoorlijke belastingvrije onkostenvergoeding geven. De regeling is per 1 januari 2009 aangepast. Er mag thans maximaal € 7.750 belastingvrij worden vergoed.

Vereisten verhuiskostenvergoeding
De werknemer moet om zakelijke gronden verhuizen. Van een zakelijke verhuizing is sprake indien:

 1. de werknemer binnen 2 jaar na het aanvaarden van een dienstbetrekking verhuist;
 2. de werknemer binnen een straal van 10 kilometer van zijn werk gaat wonen;
 3. de werknemer zijn reisafstand met 50% gaat verminderen (en tenminste met 10 kilometer).

Als niet aan genoemde voorwaarden wordt voldaan, neem dan contact op met een fiscaal jurist. Hij kan in overleg met u beoordelen of er wellicht wel sprake is van een zakelijke verhuizing, waardoor wellicht in overleg met de Belastingdienst een vergoeding kan worden afgesproken.

Welke kosten kunnen worden vergoed?

 • Kosten die kunnen worden vergoed zijn:
 • schoonmaakkosten oude woning;
 • autokosten voor zoeken naar nieuwe woning;
 • dubbele woonlasten en dubbele kosten gas en licht;
 • opslagkosten inboedel;
 • telefoonaansluiting;
 • dubbele telefoonkosten;
 • consumpties verhuizers en werklieden in verband met herinrichting;
 • schoonmaakkosten nieuwe woning;
 • behangen en stofferen;
 • verhuisberichten.

Let op! Deze kosten kunnen niet naast het maximum van 12% en € 7.750 vrij worden vergoed.

Tip
De kosten van de verhuizer mogen volledig belastingvrij worden vergoed (naast de hiervoor genoemde verhuiskostenvergoeding).

Verhuizing buitenland
Een vergoeding kan op grond van jurisprudentie ook bij een verhuizing naar het buitenland, dit op grond van een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch d.d. 28 juli 2003 met nummer 01/00707.