21 September 2020

Beste mijnheer Koning

De afgelopen week hebben uw medewerkers mijn verhuizing naar Rotterdam verzorgd. Ik kan niet anders dan in superlatieven over hun inzet spreken. Vanaf de eerste dag hebben ze hun professionele inzet getoond. De onderlinge sfeer was goed. Ze werkten zeer zelfstandig en hadden voor ieder probleem dat zich voordeed een oplossing. Ze hebben ontzettend hard gewerkt, maar ik zag geen spoor van vermoeidheid of chagrijn. Ten opzichte van mij en mijn gasten gedroegen ze zich zeer plezierig en respectvol.

Deze verhuizing was naar een tijdelijke woning. Over anderhalf jaar volgt de overstap naar een definitief huis. Als Rotterdam niet te ver is voor jullie doe ik graag opnieuw een beroep op jullie.

Uw bedrijf had de duurste offerte, maar ik had vanaf het begin veel vertrouwen in de goede afloop. Daarin ben ik de afgelopen week alleen maar bevestigd. Vanaf het begin hebben jullie meegedacht en dat heeft zeker bijgedragen aan een succesvolle verhuizing

 

Heel veel dank en een vriendelijke groet, M. Drijver